Thông tư 07/2000/TT-NHNN7

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2000/TT-NHNN7

Tiêu đề: Thông tư 07/2000/TT-NHNN7 hướng dẫn thi hành Nghị định 174/1999/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 07/2000/TT-NHNN7 Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý Ngày ban hành: 28/04/2000 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 07/2000/TT-NHNN7 hướng dẫn thi hành Nghị định 174/1999/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 174/1999/NĐ-CP NGÀY 09/12/1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ...
 • Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Mục 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh
 • Mục 2. Giải thích từ ngữ
 • Mục 3. Vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh vàng
 • Mục 4. Quy định về kinh doanh vàng
 • Mục 5. Hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Chương II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG
 • Mục 1. Điều kiện, phạm vi hoạt động của tổ chức, cá nhân mua, bán vàng
 • Mục 2. Điều kiện, phạm vi hoạt động của tổ chức, cá nhân gia công vàng trang sức, mỹ nghệ
 • Mục 3. Điều kiện và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ
 • Mục 4. Điều kiện và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp sản xuất vàng miếng
 • Chương lII. XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀNG
 • Mục 1. Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức (kể cả hàng trang sức mạ vàng)
 • Mục 2. Xuất khẩu, nhập khẩu vàng mỹ nghệ
 • Mục 3. Xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng
 • Mục 4. Nhập khẩu vàng để gia công các sản phẩm vàng cho nước ngoài
 • Mục 5. Xuất khẩu vàng nguyên liệu của các doanh nghiệp khai thác vàng
 • Mục 6. Xuất khẩu, nhập khẩu vàng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Mục 7. Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm vàng để tham gia triển lãm, hội chợ
 • Mục 8. Xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch vàng
 • Chương IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • Chương V BÁO CÁO, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Mục 1. Chế độ báo cáo
 • Mục 2. Kiểm tra, thanh tra
 • Mục 3. Xử lý vi phạm
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Phụ lục 1 ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG
 • Phụ lục 2 ĐƠN XIN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀNG
 • Phụ lục 3 ĐƠN XIN CẤP HẠN NGẠCH NHẬP KHẨU VÀNG NGUYÊN LIỆU
 • Phụ lục 4 GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP KHẨU VÀNG MỸ NGHỆ
 • Phụ lục 5 GIẤY PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT VÀNG
 • Phụ lục 6 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀNG
 • Phụ lục 7 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG
 • Phụ lục 8 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2000/TT-NHNN7 để xử lý:

Tin tức về Thông tư 07/2000/TT-NHNN7

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 07/2000/TT-NHNN7

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 07/2000/TT-NHNN7

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 07/2000/TT-NHNN7

Đang cập nhật