Quyết định 05/2006/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 05/2006/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 05/2006/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 05/2006/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến Ngày ban hành: 17/01/2006 Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 05/2006/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 2468 ...
 • Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt ...
 • QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH, THÀNH PHỐ ...
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trung tâm ...
 • Điều 2. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài ...
 • Chương 2: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 3. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai ...
 • Điều 4. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
 • Chương 3: CƠ CẤU TỔ CHỨC
 • Điều 5.Tổ chức bộ máy
 • Điều 6. Biên chế và định mức lao động
 • Điều 7. Kinh phí hoạt động
 • Điều 8. Nhiệm vụ của các Khoa, Phòng

Ngày 17/01/2006, Bộ Y tế ban hành Quyết định 05/2006/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2. Các phòng chức năng gồm:

a) Phòng Kế hoạch tài chính;

b) Phòng Tổ chức hành chính.

3. Các khoa chuyên môn gồm:

a) Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc xin sinh phẩm;

b) Khoa Sức khoẻ cộng đồng;

c) Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm và Dinh dưỡng;

d) Khoa Sức khoẻ nghề nghiệp (ở những tỉnh, thành phố không có Trung tâm Sức khoẻ lao động và Môi trường);

đ) Khoa Sốt rét-Nội tiết (ở những tỉnh, thành phố không có Trung tâm Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng và Trung tâm Nội tiết);

e) Khoa Kiểm dịch y tế (đối với các tỉnh, thành phố có hoạt động kiểm dịch mà không có Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế);

g) Khoa Xét nghiệm.

 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 05/2006/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 05/2006/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 05/2006/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 05/2006/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 05/2006/QĐ-BYT

Đang cập nhật