Công văn 286/BYT-ĐTr

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 286/BYT-ĐTr

Tiêu đề: Công văn số 286/BYT-ĐTr của Bộ Y tế về việc 286/BYT-ĐTr của Bộ Y tế về việc đảm bảo công tác KCB trong dịp Tết Số hiệu: 286/BYT-ĐTr Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lý Ngọc Kính Ngày ban hành: 13/01/2006 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Công văn số 286/BYT-ĐTr của Bộ Y tế về việc 286/BYT-ĐTr của Bộ Y tế về việc đảm bảo công tác KCB trong dịp Tết

  • Số: 286/BYT-ĐTR V/V Đảm bảo công tác KCB trong dịp Tết
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 286/BYT-ĐTr để xử lý:

Tin tức về Công văn 286/BYT-ĐTr

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 286/BYT-ĐTr

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 286/BYT-ĐTr

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 286/BYT-ĐTr

Đang cập nhật