Nghị định 06/2006/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 06/2006/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 06/2006/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh Số hiệu: 06/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 09/01/2006 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 06/2006/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh

  • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Lãnh đạo Cục
  • Điều 5. Biên chế
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Ngày 09/01/2006 Chính phủ ban hành Nghị định 06/2006/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh.

Theo đó, Cục Quản lý cạnh tranh là tổ chức trực thuộc Bộ Thương mại có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong việc đối phó với các vụ kiện trong thương mại quốc tế liên quan đến bán phá giá, trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ.

Ngoài ra, Nghị định 06/2006/NĐ-CP quy định Cục Quản lý cạnh tranh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nhiệm vụ, quyền hạn khác.

Cục Quản lý cạnh tranh có Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng. Trong đó:

 - Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thương mại về toàn bộ hoạt động của Cục Quản lý cạnh tranh.

 - Các Phó Cục trưởng, lãnh đạo Văn phòng đại diện của Cục do Bộ trưởng Bộ Thương mại bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

 Nghị định 06/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2006.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 06/2006/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 06/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 06/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 06/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 06/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật