Thông tư 35/2012/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 35/2012/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 35/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 35/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 02/03/2012 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 35/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2011/NĐ-CP NGÀY 30/08/2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG ...
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Kế hoạch tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
 • Điều 3. Giới hạn mức cho vay
 • Điều 4. Cho vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
 • Điều 5. Hỗ trợ sau đầu tư
 • Điều 6. Tín dụng xuất khẩu
 • Điều 7. Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
 • Điều 8. Bảo đảm tiền vay
 • Điều 9. Xử lý rủi ro
 • Điều 10. Chế độ báo cáo
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện
 • Mẫu số 01/BC-VDB BÁO CÁO NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN
 • Mẫu số 02/BC-VDB BÁO CÁO CHO VAY TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC
 • Mẫu số 03/BC-VDB BÁO CÁO CHO VAY TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
 • Mẫu số 04/BC-VDB BÁO CÁO HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ
 • Mẫu số 05/BC-VDB BÁO CÁO CHO VAY ỦY THÁC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 35/2012/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 35/2012/TT-BTC

Phân tích chính sách về Thông tư 35/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 35/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 35/2012/TT-BTC

Đang cập nhật