Quyết định 1913/2005/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1913/2005/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 1913/2005/QĐ-NHNN vềChế độ lưu trữ tài liệu kế toán trong ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 1913/2005/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Vũ Thị Liên Ngày ban hành: 30/12/2005 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 1913/2005/QĐ-NHNN vềChế độ lưu trữ tài liệu kế toán trong ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán trong ngành Ngân hàng" ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 63 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước ...
 • CHẾ ĐỘ LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Tài liệu kế toán được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử
 • Điều 4. Tổ chức lưu trữ tài liệu kế toán
 • Chương 2: QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5: Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán
 • Điều 6. Phân loại tài liệu kế toán
 • Điều 7. Sắp xếp tài liệu kế toán
 • Điều 8. Đóng gói tài liệu kế toán
 • Điều 9. Giao nhận tài liệu kế toán
 • Điều 10. Sổ theo dõi tài liệu kế toán lưu trữ
 • Điều 11. Nơi lưu trữ tài liệu kế toán
 • Điều 12. Trách nhiệm của các bộ phận liên quan đối với tài liệu kế toán lưu trữ
 • Điều 13. Khai thác, sử dụng, cung cấp tài liệu kế toán lưu trữ
 • Điều 14. Niêm phong, tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán
 • Điều 15. Trường hợp tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại
 • Điều 16. Tài liệu kế toán sao chụp
 • Điều 17. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán
 • Điều 18. Thời hạn đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ
 • Điều 19. Tiêu huỷ tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ
 • Điều 20. Thủ tục tiêu huỷ tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ
 • Chương 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Thủ trưởng các đơn vị Ngân hàng nhà nước trong phạm vi trách nhiệm của mình tổ chức thực hiện ...
 • Điều 22. Mọi hành vi làm huỷ hoại, làm hư hỏng hoặc mất tài liệu kế toán lưu trữ, tuỳ theo tính chất ...
 • Điều 23. Việc sửa đổi, bổ sung Chế độ này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1913/2005/QĐ-NHNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1913/2005/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1913/2005/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1913/2005/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1913/2005/QĐ-NHNN

Đang cập nhật