Thông tư 48/2012/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 48/2012/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 48/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí Ngày ban hành: 16/03/2012 Lĩnh vực: Đất đai, Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM VÀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẤU GIÁ
 • Điều 3. Nguyên tắc xác định giá khởi điểm
 • Điều 4. Phương pháp xác định giá khởi điểm
 • Điều 5. Trình tự, thẩm quyền xác định giá khởi điểm
 • Điều 6. Xác định lại giá khởi điểm
 • Chương III HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • Điều 7. Điều kiện thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 8. Thẩm quyền quyết định và thành phần Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất
 • Chương IV CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • Điều 9. Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 10. Mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 11. Nội dung chi
 • Điều 12. Mức chi
 • Điều 13. Chi phí dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp
 • Điều 14. Lập dự toán, sử dụng và quyết toán chi phí đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 15. Quản lý khoản tiền đặt trước của người đang ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 16. Nộp tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 48/2012/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 48/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 48/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 48/2012/TT-BTC

Đang cập nhật