Chỉ thị 42/2000/CT-BNN-QLN

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 42/2000/CT-BNN-QLN

Tiêu đề: Chỉ thị 42/2000/CT-BNN-QLN về đẩy mạnh công tác tu bổ sửa chữa và tăng cường biện pháp quản lý đảm bảo an toàn các hồ chứa nước do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 42/2000/CT-BNN-QLN Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ Ngày ban hành: 17/04/2000 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Chỉ thị 42/2000/CT-BNN-QLN về đẩy mạnh công tác tu bổ sửa chữa và tăng cường biện pháp quản lý đảm bảo an toàn các hồ chứa nước do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TU BỔ SỬA CHỮA VÀ TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐẢM BẢO AN TOÀN CÁC ...
  • 1. Các Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi có trách nhiệm:
  • 2. Sở Nông nghiệp " PTNT có trách nhiệm:
  • 3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm:
  • 4. Cục Quản lý nước và CTTL có nhiệm vụ:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 42/2000/CT-BNN-QLN để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 42/2000/CT-BNN-QLN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 42/2000/CT-BNN-QLN

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 42/2000/CT-BNN-QLN

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 42/2000/CT-BNN-QLN

Đang cập nhật