Thông tư 01/2012/TT-BNG

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2012/TT-BNG

Tiêu đề: Thông tư 01/2012/TT-BNG hướng dẫn Nghị định 111/2011/NĐ-CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự do Bộ Ngoại giao ban hành Số hiệu: 01/2012/TT-BNG Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Phạm Bình Minh Ngày ban hành: 20/03/2012 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Thông tư 01/2012/TT-BNG hướng dẫn Nghị định 111/2011/NĐ-CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự do Bộ Ngoại giao ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2011/NĐ-CP NGÀY 5/12/2011 CỦA CHÍNH ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở trong nước
 • Điều 2. Ngôn ngữ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
 • Điều 3. Giấy tờ, tài liệu có thể được chứng nhận lãnh sự
 • Điều 4. Giấy tờ, tài liệu không được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
 • Điều 5. Giấy tờ, tài liệu có con dấu, chữ ký và chức danh không xác định được
 • Điều 6. Gửi hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự qua đường bưu điện
 • Điều 7. Giới thiệu mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh
 • Điều 8. Lưu giữ mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh được giới thiệu chính thức
 • Chương II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ
 • Điều 9. Hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
 • Điều 10. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
 • Điều 11. Xử lý hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
 • Điều 12. Thời hạn giải quyết
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Biểu mẫu sử dụng trong chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2012/TT-BNG để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2012/TT-BNG

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2012/TT-BNG

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2012/TT-BNG

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2012/TT-BNG

Đang cập nhật