Thông tư 01/2012/TT-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2012/TT-TTCP

Tiêu đề: Thông tư 01/2012/TT-TTCP quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 01/2012/TT-TTCP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Huỳnh Phong Tranh Ngày ban hành: 09/04/2012 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 01/2012/TT-TTCP quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MẪU VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THẺ THANH TRA
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc chung
 • Chương 2. THẺ THANH TRA VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THẺ THANH TRA
 • Điều 4. Thẻ Thanh tra
 • Điều 5. Mã số Thẻ Thanh tra
 • Điều 6. Con dấu nổi trên Thẻ Thanh tra
 • Điều 7. Thẩm quyền, điều kiện, hình thức cấp Thẻ Thanh tra
 • Điều 8. Cấp mới, đổi Thẻ Thanh tra
 • Điều 9. Cấp lại Thẻ Thanh tra
 • Điều 10. Sử dụng Thẻ Thanh tra
 • Điều 11. Thu hồi Thẻ Thanh tra
 • Điều 12. Quản lý Thẻ Thanh tra
 • Điều 13. Kinh phí làm Thẻ Thanh tra
 • Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điều 15. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC MÃ BỘ, NGÀNH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRONG THẺ THANH TRA
 • Mẫu số 1 DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI THẺ THANH TRA
 • Mẫu số 2 DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐỔI THẺ THANH TRA
 • Mẫu số 3 DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ THANH TRA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2012/TT-TTCP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2012/TT-TTCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2012/TT-TTCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2012/TT-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2012/TT-TTCP

Đang cập nhật