Thông tư 10/2012/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2012/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 10/2012/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 10/2012/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 12/04/2012 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 10/2012/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE TRÊN ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trạm kiểm tra tải trọng xe
 • Điều 3. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Trạm kiểm tra tải trọng xe
 • Điều 4. Các lực lượng hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe
 • Điều 5. Các chức danh và biên chế của lực lượng trực tiếp vận hành Trạm kiểm tra tải trọng xe
 • Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trực tiếp vận hành Trạm kiểm tra tải trọng xe
 • Điều 7. Trang phục, phù hiệu của các lực lượng hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe
 • Điều 8. Kinh phí hoạt động của Trạm và chế độ chính sách đối với những người làm việc hoặc tham gia phối ...
 • Điều 9. Thời gian hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe
 • Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện
 • Điều 12. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2012/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 10/2012/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2012/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2012/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2012/TT-BGTVT

Đang cập nhật