Thông tư liên tịch 61/2012/TTLT-BTC-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 61/2012/TTLT-BTC-BCA

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 61/2012/TTLT-BTC-BCA quy định quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành Số hiệu: 61/2012/TTLT-BTC-BCA Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung, Phạm Quý Ngọ Ngày ban hành: 17/04/2012 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Thông tư liên tịch 61/2012/TTLT-BTC-BCA quy định quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Thu, nộp tiền phạt, quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật ...
  • Điều 3. Nội dung, mức chi từ nguồn kinh phí được trích lại
  • Điều 4. Thanh toán chi phí cho công tác xử phạt vi phạm hành chính
  • Điều 5. Quyết toán chi phí từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự
  • Điều 6. Trách nhiệm thi hành
  • Điều 7. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 61/2012/TTLT-BTC-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 61/2012/TTLT-BTC-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 61/2012/TTLT-BTC-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 61/2012/TTLT-BTC-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 61/2012/TTLT-BTC-BCA

Đang cập nhật