Thông tư 06/2012/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2012/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 06/2012/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 06/2012/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến Ngày ban hành: 16/03/2012 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 06/2012/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc của khoản cho vay đặc biệt
 • Điều 4. Thẩm quyền quyết định cho vay đặc biệt
 • Điều 5. Thẩm quyền ký văn bản đề nghị cho vay đặc biệt
 • Điều 6. Trình tự xem xét cho vay đặc biệt
 • Điều 7. Quyết định cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 8. Mức cho vay
 • Điều 9. Thu nợ và xử lý đối với khoản cho vay đặc biệt mà tổ chức tín dụng không trả nợ đúng hạn
 • Điều 10. Chấm dứt khoản cho vay đặc biệt
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. CHO VAY ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÂM VÀO TÌNH TRẠNG MẤT KHẢ NĂNG CHI TRẢ, ĐE DỌA SỰ ỔN ...
 • Điều 11. Điều kiện cho vay đặc biệt
 • Điều 12. Hồ sơ đề nghị cho vay đặc biệt
 • Điều 13. Lãi suất cho vay
 • Điều 14. Thời hạn cho vay
 • Mục 2. CHO VAY ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG CÓ NGUY CƠ MẤT KHẢ NĂNG CHI TRẢ DO SỰ CỐ NGHIÊM TRỌNG
 • Điều 15. Điều kiện cho vay
 • Điều 16. Hồ sơ đề nghị cho vay đặc biệt
 • Điều 17. Lãi suất vay
 • Điều 18. Thời hạn cho vay
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN
 • Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng đề nghị vay
 • Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng cho vay
 • Điều 21. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2012/TT-NHNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 06/2012/TT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 06/2012/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 06/2012/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 06/2012/TT-NHNN

Đang cập nhật