Thông tư 19/2012/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2012/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 19/2012/TT-BCA quy định về Nghi lễ Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 19/2012/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 10/04/2012 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Thông tư 19/2012/TT-BCA quy định về Nghi lễ Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ NGHI LỄ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Yêu cầu tổ chức nghi lễ Công an nhân dân
 • Chương 2. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • MỤC 1. LỄ CHÀO CỜ TỔ QUỐC
 • Điều 4. Chào cờ Tổ quốc
 • Điều 5. Các trường hợp tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc
 • Điều 6. Chủ Lễ, trực ban buổi Lễ và người đọc 5 lời thề danh dự của Công an nhân dân Việt Nam
 • Điều 7. Đội hình chào cờ Tổ quốc
 • Điều 8. Trình tự tiến hành Lễ chào cờ Tổ quốc
 • MỤC 2. LỄ ĐÓN TIẾP LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG AN VÀ CÁC ĐOÀN KHÁCH QUỐC TẾ
 • Điều 9. Các trường hợp tổ chức lễ đón tiếp
 • Điều 10. Cấp tổ chức lễ đón tiếp
 • Điều 11. Đội danh dự
 • Điều 12. Thành phần duyệt đội danh dự, dự lễ đón tiếp
 • Điều 13. Đội hình đón tiếp
 • Điều 14. Địa điểm đón tiếp, trang phục, trang bị, trang trí
 • Điều 15. Trình tự tiến hành lễ đón tiếp
 • Điều 16. Tiễn khách
 • MỤC 3. LỄ TRAO TẶNG VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC HÌNH THỨC ...
 • Điều 17. Nguyên tắc
 • Điều 18. Thành phần dự lễ
 • Điều 19. Đội hình dự lễ
 • Điều 20. Trang phục, trang bị, trang trí
 • Điều 21. Trình tự tiến hành buổi lễ
 • MỤC 4. LỄ TUYÊN THỆ
 • Điều 22. Nguyên tắc
 • Điều 23. Thành phần dự lễ
 • Điều 24. Bố trí đội hình
 • Điều 25. Trang phục, trang bị, trang trí
 • Điều 26. Trình tự tiến hành buổi lễ
 • MỤC 5. LỄ PHONG, THĂNG CẤP BẬC HÀM; VINH DANH HỌC HÀM, HỌC VỊ KHOA HỌC
 • Điều 27. Nguyên tắc
 • Điều 28. Thành phần dự lễ
 • Điều 29. Bố trí đội hình
 • Điều 30. Trang phục, trang trí
 • Điều 31. Trình tự tiến hành buổi lễ
 • MỤC 6. LỄ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP, NGÀY TRUYỀN THỐNG
 • Điều 32. Nguyên tắc
 • Điều 33. Thành phần dự lễ
 • Điều 34. Bố trí đội hình
 • Điều 35. Trang phục, trang trí
 • Điều 36. Trình tự tiến hành lễ kỷ niệm
 • MỤC 7. LỄ KHAI GIẢNG
 • Điều 37. Nguyên tắc
 • Điều 38. Thành phần dự lễ
 • Điều 39. Bố trí đội hình
 • Điều 40. Trang phục, trang bị, trang trí
 • Điều 41. Trình tự tiến hành lễ khai giảng
 • MỤC 8. LỄ BẾ GIẢNG
 • Điều 42. Nguyên tắc
 • Điều 43. Thành phần dự lễ
 • Điều 44. Bố trí đội hình
 • Điều 45. Trang phục, trang bị, trang trí
 • Điều 46. Trình tự tiến hành lễ bế giảng
 • Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 47. Hiệu lực thi hành
 • Điều 48. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2012/TT-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư 19/2012/TT-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 19/2012/TT-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 19/2012/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 19/2012/TT-BCA

Đang cập nhật