Quyết định 130/2000/QĐ-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 130/2000/QĐ-BLĐTBXH

Tiêu đề: Quyết định 130/2000/QĐ-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 130/2000/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng Ngày ban hành: 18/02/2000 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 130/2000/QĐ-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 130/2000/QĐ-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 130/2000/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 130/2000/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 130/2000/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 130/2000/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật