Thông tư 24/2012/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 24/2012/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 24/2012/TT-BCA hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 24/2012/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Bùi Quang Bền Ngày ban hành: 02/05/2012 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 24/2012/TT-BCA hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CÔNG VỤ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng
  • Điều 3. Mức phụ cấp và công thức tính hưởng
  • Điều 4. Nguyên tắc, cách tính hưởng phụ cấp
  • Điều 5. Nguồn kinh phí
  • Điều 6. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 24/2012/TT-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư 24/2012/TT-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 24/2012/TT-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 24/2012/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 24/2012/TT-BCA

Đang cập nhật