Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy, học thêm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 17/2012/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển Ngày ban hành: 16/05/2012 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy, học thêm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định về dạy thêm, học thêm.
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ ...
 • QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM
 • Chương I QUI ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm
 • Điều 4. Các trường hợp không được dạy thêm
 • Chương II TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM
 • Điều 5. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường
 • Điều 6. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
 • Điều 7. Thu và quản lý tiền học thêm
 • Điều 8. Yêu cầu đối với người dạy thêm
 • Điều 9. Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
 • Điều 10. Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm
 • Chương III HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM
 • Điều 11. Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
 • Điều 12. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm
 • Điều 13. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
 • Điều 14. Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động ...
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM
 • Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 16. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 18. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 19. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục
 • Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
 • Chương V THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 21. Thanh tra, kiểm tra
 • Điều 22. Xử lý vi phạm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật