Nghị định 46/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 46/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 46/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2003/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Số hiệu: 46/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 22/05/2012 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 46/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2003/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY ĐỊNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định ...
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định ...
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy 2001, ngày 22/05/2012 Chính phủ ban hành Nghị định 46/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2003/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Về sửa đổi Nghị định 35/2003/NĐ-CP

Nghị định 46/2012/NĐ-CP quy định các cơ sở quy định tại Phụ lục 2 trước khi đưa vào hoạt động người đứng đầu cơ sở ngoài văn bản thông báo cam kết với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy còn phải gửi kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Đồng thời quy định phải bổ sung giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (quy định trước đây không có).

Ngoài ra còn quy định sửa đổi trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn dự án, giám sát thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng, cơ quan phê duyệt dự án, cơ quan cấp giấy phép xây dựng và cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng công trình; Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy cũng như phương án chữa cháy cùng những điều khoản khác trong phụ lục.

Về sửa đổi Nghị định 130/2006/NĐ-CP.

Nghị định 46/2012/NĐ-CP quy định bên mua bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy thay vì Nghị định 35/2003/NĐ-CP như quy định cũ. Quy định chi tiết hơn các trường hợp từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, thay đổi nội dung quy định quyền và nghĩa vụ doanh nghiệp bảo hiểm cũng như trách nhiệm của Bộ công an trong hoạt động phòng cháy chữa cháy.

Nghị định 46/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/07/2012.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 46/2012/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 46/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 46/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 46/2012/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 46/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật