Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL

Tiêu đề: Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 06/2011/NĐ-CP về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 06/2012/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh Ngày ban hành: 14/05/2012 Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 06/2011/NĐ-CP về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2011/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2011 ...
 • MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • MỤC 2. HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI THAM GIA HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 • Điều 3. Hỗ trợ người cao tuổi trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
 • Điều 4. Giảm giá dịch vụ đối với người cao tuổi
 • Điều 5. Mức giảm giá dịch vụ
 • Điều 6. Trách nhiệm của các cơ sở khi thực hiện giảm giá dịch vụ đối với người cao tuổi
 • MỤC 3. TỔ CHỨC MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI
 • Điều 7. Thời gian tổ chức mừng thọ người cao tuổi
 • Điều 8. Trang trí buổi lễ mừng thọ
 • Điều 9. Trang phục trong buổi lễ mừng thọ
 • Điều 10. Trình tự tiến hành buổi lễ
 • Điều 11. Nguyên tắc tiến hành lễ mừng thọ
 • Điều 12. Kinh phí tổ chức mừng thọ
 • MỤC 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL

Án lệ về Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật