Quyết định 04/2000/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 04/2000/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 04/2000/QĐ-BCN giao kế hoạch năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Số hiệu: 04/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Huy Côn Ngày ban hành: 20/01/2000 Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Ngày 20/01/2000, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định 04/2000/QĐ-BCN giao kế hoạch năm 2000.

Giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2000 cho các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Bộ như phụ lục Quyết định này.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 04/2000/QĐ-BCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 04/2000/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 04/2000/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 04/2000/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 04/2000/QĐ-BCN

Đang cập nhật