Thông tư 85/2012/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 85/2012/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 85/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 85/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 25/05/2012 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 85/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
 • Điều 1. Quy định chung
 • Điều 2. Quy định về nguồn tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng
 • Điều 3. Nội dung chi của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
 • Điều 4. Quy định về quản lý tài chính đối với công tác điều hành của Quỹ
 • Điều 5. Điều kiện chương trình, dự án, hoạt động phi dự án được hỗ trợ
 • Điều 6. Quy định về lập dự phòng của Quỹ cấp tỉnh
 • Điều 7. Lập kế hoạch tài chính, quyết toán tài chính Quỹ
 • Điều 8. Chế độ kế toán; quản lý tài sản
 • Điều 9. Chế độ kiểm tra, thanh tra và công khai tài chính.
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 85/2012/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 85/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 85/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 85/2012/TT-BTC

Đang cập nhật