Quyết định 12/2000/QĐ-BNN-KHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 12/2000/QĐ-BNN-KHCN

Tiêu đề: Quyết định 12/2000/QĐ-BNN-KHCN bổ sung các loại phân bón vào” Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 12/2000/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân Ngày ban hành: 15/02/2000 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Quyết định 12/2000/QĐ-BNN-KHCN bổ sung các loại phân bón vào” Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH V/V: BỔ SUNG CÁC LOẠI PHÂN BÓN VÀO” DANH MỤC CÁC LOẠI PHÂN BÓN ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ LƯU THÔNG Ở ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 12/2000/QĐ-BNN-KHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 12/2000/QĐ-BNN-KHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 12/2000/QĐ-BNN-KHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 12/2000/QĐ-BNN-KHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 12/2000/QĐ-BNN-KHCN

Đang cập nhật