Quyết định 30/2007/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 30/2007/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 30/2007/QĐ-UBND về Quy chế quản lý thông tin liên lạc giữa Tổ khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Số hiệu: 30/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Minh Ngày ban hành: 05/06/2007 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 30/2007/QĐ-UBND về Quy chế quản lý thông tin liên lạc giữa Tổ khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 • QUYẾT ĐỊNH “VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ THÔNG TIN LIÊN LẠC GIỮA CÁC TỔ KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ TRÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “ Quy chế quản lý thông tin liên lạc giữa các Tổ khai thác ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Sở Thuỷ sản Nông lâm, BCH Biên phòng thành phố, BCH PCLB&TKCN ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ THÔNG TIN LIÊN LẠC GIỮA CÁC TỔ KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 2. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Tổ thông tin liên lạc khai thác hải sản xa bờ
 • Điều 3. Quyền lợi và trách nhiệm của Tổ thông tin liên lạc
 • Điều 4. Chế độ thông tin liên lạc của tổ thông tin liên lạc khai thác hải sản xa bờ:
 • Điều 5. Thanh lý máy thông tin liên lạc tầm xa ICOM M710
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Trách nhiệm của Sở Thuỷ sản Nông Lâm:
 • Điều 7. Trách nhiệm của Tổ thông tin liên lạc khai thác hải sản xa bờ
 • Điều 8. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân quận, huyện
 • Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố:
 • Điều 10. Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng
 • Điều 11. Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung bộ
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ các qui định quy chế này thi hành, nếu vi phạm các Quy ...
 • Điều 13. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có gì vướng mắc, phát sinh, các cơ quan ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 30/2007/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 30/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 30/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 30/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 30/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật