Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN năm 2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 03/2006/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến Ngày ban hành: 18/01/2006 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN năm 2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KINH DOANH VÀNG TRÊN TÀI KHOẢN Ở NƯỚC NGOÀI
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Điều kiện kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài
 • Điều 4. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài
 • Điều 5. Giới hạn trạng thái vàng
 • Điều 6. Trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ...
 • Điều 7. Xử lý vi phạm
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN

Đang cập nhật