Quyết định 16/2012/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 16/2012/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 16/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Số hiệu: 16/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Văn Hữu Chiến Ngày ban hành: 12/04/2012 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 16/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TRÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống điện chiếu ...
 • Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ báo ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 138/2001/QĐ-UB ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an ...
 • QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý, vận hành và sử dụng; an toàn và phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Quy hoạch hệ thống điện chiếu sáng công cộng
 • Điều 5. Xây dựng công trình hệ thống điện chiếu sáng công cộng
 • Điều 6. Bàn giao công trình hệ thống điện chiếu sáng công cộng
 • Điều 7. Thời gian vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng
 • Điều 8. Đấu nối điện chiếu sáng công cộng, điện chiếu sáng trang trí công cộng
 • Điều 9. Sử dụng trụ lắp đèn chiếu sáng công cộng và trụ lắp đèn chiếu sáng trang trí công cộng để treo ...
 • Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư lắp đặt điện chiếu sáng trang trí công cộng:
 • Điều 11. Trách nhiệm bảo vệ hệ thống điện chiếu sáng công cộng
 • Điều 12. Trách nhiệm phối hợp thực hiện khi xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình điện chiếu sáng công ...
 • Điều 13. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chiếu sáng công cộng.
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN
 • Điều 14. Sở Xây dựng
 • Điều 15. Công an thành phố
 • Điều 16. Sở Tài Chính
 • Điều 17. UBND các quận, huyện
 • Điều 18. UBND các phường, xã
 • Điều 19. Công ty Quản lý Vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng
 • Điều 20. Thu, nộp, sử dụng lệ phí và tiền phạt
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Khen thưởng
 • Điều 22. Xử lý vi phạm
 • Điều 23. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị các ngành, địa
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 16/2012/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 16/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 16/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 16/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 16/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật