Thông tư 15/2012/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2012/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 15/2012/TT-NHNN quy định về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 15/2012/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến Ngày ban hành: 04/05/2012 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 15/2012/TT-NHNN quy định về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TÁI CẤP VỐN DƯỚI HÌNH THỨC CHO VAY LẠI THEO HỒ ...
 • Mục I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hồ sơ tín dụng và tiêu chuẩn các khoản cho vay, cho thuê tài chính trong hồ sơ tín dụng
 • Điều 4. Thẩm quyền ký văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn
 • Điều 5. Lãi suất
 • Điều 6. Thời hạn
 • Điều 7. Phương thức trả nợ
 • Điều 8. Xử lý đối với việc không trả nợ đúng hạn
 • Mục II. TÁI CẤP VỐN DƯỚI HÌNH THỨC CHO VAY LẠI THEO HỒ SƠ TÍN DỤNG NHẰM HỖ TRỢ KHẢ NĂNG CHI TRẢ TẠM THỜI
 • Điều 9. Mục đích
 • Điều 10. Điều kiện tái cấp vốn
 • Điều 11. Mức tái cấp vốn
 • Điều 12. Quy trình xem xét tái cấp vốn hoặc gia hạn tái cấp vốn
 • Điều 13. Thực hiện tái cấp vốn
 • Mục III. TÁI CẤP VỐN DƯỚI HÌNH THỨC CHO VAY LẠI THEO HỒ SƠ TÍN DỤNG NHẰM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG ...
 • Điều 14. Mục đích
 • Điều 15. Điều kiện tái cấp vốn
 • Điều 16. Mức tái cấp vốn
 • Điều 17. Quy trình xem xét tái cấp vốn hoặc gia hạn tái cấp vốn
 • Điều 18. Thực hiện tái cấp vốn
 • Mục IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng
 • Điều 20. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 21. Xử lý vi phạm
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2012/TT-NHNN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 15/2012/TT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 15/2012/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 15/2012/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 15/2012/TT-NHNN

Đang cập nhật