Quyết định 04/2006/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 04/2006/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 04/2006/QĐ-BNN công bố danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 04/2006/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng Ngày ban hành: 12/01/2006 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 04/2006/QĐ-BNN công bố danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ, thay thế ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Thủ trưởng các ...
 • DANH MỤC VẮC XIN, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HOÁ CHẤT DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI ...
 • A.  DANH MỤC VẮC XIN, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HOÁ CHẤT DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯƠC PHÉP LƯU HÀNH
 • HÀ TÂY
 • HƯNG YÊN
 • NAM ĐỊNH
 • THÁI BÌNH
 • TỈNH KHÁNH HOÀ
 • TỈNH LÂM ĐỒNG
 • THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • TỈNH LONG AN
 • TỈNH TIỀN GIANG
 • THÀNH PHỐ CẦN THƠ
 • B. DANH MỤC VẮC XIN, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HOÁ CHẤT DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯƠC PHÉP ĐÓNG GÓI LẠI
 • C. DANH MỤC VAC XIN, CHẾ PHẨM SINH HỌC , VI SINH VẬT, HOÁ CHẤT   DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU
 • IRELAND
 • ẤN ĐỘ (INDIA)
 • ANH (ENGLAND)
 • AUSTRALIA
 • BELGIUM
 • CANNADA
 • SCOTLAND
 • TAIWAN
 • GERMANY
 • DENMARK
 • NEITHERLAND
 • LIÊN BANG NGA (RUSSIA)
 • CZECH REPUBLIC
 • INDONESIA
 • MALAYSIA
 • UNITED STATE OF AMERICA (
 • JAPAN
 • FRANCE
 • SINGAPORE
 • SPAIN
 • THAILAND
 • THỤY SỸ (S
 • CHINA
 • TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RÂP (UEA)
 • CHI LÊ
 • MỤC LỤC DANH MỤC VẮC XIN, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HOÁ CHẤT THÚ Y ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT TRONG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 04/2006/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 04/2006/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 04/2006/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 04/2006/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 04/2006/QĐ-BNN

Đang cập nhật