Thông báo 109/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 109/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo số 109/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Kiêm tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 1994-2000 và triển khai Chương hình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2001 - 2005 do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 109/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản Ngày ban hành: 27/08/2001 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Thông báo số 109/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Kiêm tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 1994-2000 và triển khai Chương hình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2001 - 2005 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM GIA KHIÊM TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG ...
  • 1. Bẩy năm qua, chúng ta đã có rất nhiều cố gắng để ngăn chặn tệ nạn mại dâm, đã xây dựng dược nhiều ...
  • 2. Trong thời gian tới, các cấp Uỷ Đảng và chính quyền các cấp phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ ...
  • 3. Sau Hội nghị này, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần củng cố, kiện toàn ...

Ngày 27/08/2001, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 109/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Kiêm tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 1994-2000 và triển khai Chương hình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2001 - 2005.

Bẩy năm qua, chúng ta đã có rất nhiều cố gắng để ngăn chặn tệ nạn mại dâm, đã xây dựng dược nhiều mô hình tốt, rút ra được những bài học kinh nghiệm và các biện pháp tích cực phòng ngừa tệ nạn này. Đã huy động được sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội và nhân dân vào cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Đã xây dựng được một số chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. Những thành tích đã đạt được chứng tỏ quyết tâm cao của toàn Đảng. toàn dân trong việc ngăn chặn và từng bước đẩy lùi, tiến tới xoá bỏ tệ nạn mại dâm.

Tuy nhiên, tình hình tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em vì mục đích mại dâm vẫn diễn biến phức tạp và đang có nhũng dấu hiệu gia tăng nghiêm trọng Công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm vẫn còn những tồn tạt và bất cập cần phải xem xét, rút kinh nghiệm, cụ thể là:

- Tuyên truyền, giáo dục chưa đủ mạnh, chưa đi vào chiều sâu, đặc biệt là chưa tiếp cận đến các nhóm có nguy cơ cao; Chưa tạo được phong trào quần chúng sâu rộng phòng chống tệ nạn mại dâm; chưa phát huy hết vai trò của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và gia đình ở cộng đồng.

- Một bộ phận lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhất quán, triệt để về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, chưa thấy hết tác hại nghiêm trọng của tệ nạn này, có nơi, có chỗ còn đổ lỗi cho cơ chế thị trường, đói nghèo và thiếu việc làm... nên buông lỏng quản lý, thụ động và thiếu sáng tạo.

- Về quản lý các hoạt động văn hoá, các hoạt động dịch vụ dễ phát minh tệ nạn xã hội, quản lý nhân khẩu tạm trú, tạm vắng bị sao lãng; việc kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh của các loại nhà nghỉ, khách sạn, vũ trường, karaoke còn nhiều bất cập; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ, thường xuyên; chính quyền cơ sở ở nhiều nơi còn chỉ đạo thiếu kiên quyết; sự phân công, phân cấp chưa rõ ràng, gây nên tình trạng ỷ lại hoặc đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp, các ngành.

- Việc đầu tư cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và các cơ sở chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đội ngũ cán bộ còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 109/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 109/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 109/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 109/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 109/TB-VPCP

Đang cập nhật