Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP

Tiêu đề: Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 01/2012/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Người ký: Trương Hòa Bình Ngày ban hành: 13/06/2012 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 • NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Nguyên tắc chung
 • Điều 2. Nghĩa vụ nộp lệ phí Tòa án quy định tại
 • Điều 3. Không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí quy định tại
 • Điều 4. Miễn nộp toàn bộ tiền tạm ứng án phí, án phí, tiền tạm ứng lệ phí, lệ phí quy định tại
 • Điều 5. Miễn nộp một phần tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án quy định tại
 • Điều 6. Xử lý tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án quy định tại
 • Điều 7. Cách thức tính tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm
 • Chương II ÁN PHÍ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ
 • Điều 8. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí trong vụ án hình sự quy định tại
 • Điều 9. Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án hình sự quy định tại
 • Điều 10. Nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm trong vụ án hình sự quy định tại
 • Chương III ÁN PHÍ TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ
 • Điều 11. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm quy định tại
 • Điều 12. Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp giải quyết chia tài sản chung, chia di ...
 • Điều 13. Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án hôn nhân và gia đình có tranh chấp về chia tài ...
 • Điều 14. Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm của người có nghĩa vụ cấp dưỡng
 • Điều 15. Về nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, nghĩa vụ chịu án phí trong vụ án hôn nhân và gia đình
 • Điều 16. Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm quy định tại
 • Điều 17. Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm trong một số loại việc cụ thể
 • Chương IV ÁN PHÍ TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
 • Điều 18. Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm
 • Điều 19. Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm trong vụ án hành chính
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Về hiệu lực thi hành quy định tại
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP

Đang cập nhật