Nghị định 11/2006/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 11/2006/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 11/2006/NĐ-CP về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Số hiệu: 11/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 18/01/2006 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Nghị định 11/2006/NĐ-CP về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

 • NGHỊ ĐỊNH
 • Điều 1
 • Điều 2
 • Điều 3 Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quy chế lưu ...
 • Điều 4
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HÓA CÔNG CỘNG
 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1
 • Điều 2
 • Điều 3
 • Điều 4
 • Chương 2 LƯU HÀNH, KINH DOANH PHIM NHỰA, BĂNG ĐĨA PHIM
 • Điều 5. Phim nhựa quy định tại Quy chế này bao gồm phim truyện, tài liệu khoa học, hoạt hình, giáo khoa ...
 • Điều 6. Phim nhựa, băng đĩa phim do tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu phải được cơ quan quản lý ...
 • Điều 7. Tổ chức, cá nhân kinh doanh nhâ bản băng đĩa phim phải có đăng ký kinh doanh và chỉ được phép ...
 • Điều 8. Tổ chức, cá nhân mở cửa hàng hoặc đại lý bán, cho thuê băng đĩa phim phải đảm bảo đủ các điều ...
 • Điều 9. Tổ chức, cá nhân kinh doanh chiếu phim nhựa, băng đĩa phim phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh ...
 • Chương 3 LƯU HÀNH, KINH DOANH BĂNG ĐĨA CA NHẠC, SÂN KHẤU
 • Điều 10
 • Điều 11
 • Điều 12
 • Chương 4 BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG
 • Điều 13
 • Điều 14
 • Điều 15
 • Điều 16
 • Điều 17
 • Chương 5 TRIỂN LÃM VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT
 • Điều 18
 • Điều 19
 • Điều 20
 • Điều 21
 • Điều 22
 • Chương 6 TỔ CHỨC LỄ HỘI
 • Điều 23
 • Điều 24
 • Điều 25
 • Điều 26
 • Điều 27
 • Điều 28
 • Chương 7 VIẾT, ĐẶT BIỂN HIỆU
 • Điều 29
 • Điều 30
 • Chương 8 HOẠT ĐỘNG VŨ TRƯỜNG
 • Điều 31
 • Điều 32
 • Điều 33
 • Điều 34
 • Điều 35
 • Điều 36
 • Chương 9 HOẠT ĐỘNG KARAOKE
 • Điều 37
 • Điều 38
 • Điều 39
 • Điều 40
 • Điều 41
 • Điều 42
 • Chương 10 HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ VÀ CÁC HÌNH THỨC VUI CHƠI KHÁC
 • Điều 43
 • Điều 44
 • Chương 11 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 45
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 11/2006/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 11/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 11/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 11/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 11/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật