Thông tư liên tịch 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang, Trần Văn Hiếu, Hoàng Văn Thắng Ngày ban hành: 15/05/2012 Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư liên tịch 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH
 • Điều 3. Nguyên tắc xác định giá tiêu thụ nước sạch
 • Điều 4. Nguyên tắc điều chỉnh giá
 • Chương III PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH
 • Điều 5. Phương pháp xác định tổng chi phí sản xuất, kinh doanh của sản phẩm nước sạch
 • Điều 6. Phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch (giá bán lẻ) bình quân
 • Điều 7. Phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch cho từng mục đích sử dụng
 • Chương IV THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH VÀ QUẢN LÝ GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH
 • Điều 8. Quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, trình, thẩm định phương án giá
 • Điều 9. Thẩm quyền quyết định giá nước sạch
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư liên tịch 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT

Đang cập nhật