Nghị quyết 31/2010/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 31/2010/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 31/2010/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị, đón tiếp khách nước ngoài, hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, kỳ họp thứ 15 ban hành Số hiệu: 31/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Anh Linh Ngày ban hành: 16/12/2010 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị quyết 31/2010/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị, đón tiếp khách nước ngoài, hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, kỳ họp thứ 15 ban hành

  • NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, CHẾ ĐỘ ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI ...
  • Điều 1. Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị; chế độ chi tiêu đón ...
  • Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ...
  • MỨC CHI CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ
  • CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 31/2010/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 31/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 31/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 31/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 31/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật