Quyết định 08/2006/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 08/2006/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 08/2006/QĐ-NHNN ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Thi đua – Khen thưởng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 08/2006/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý Ngày ban hành: 14/02/2006 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Tổ chức bộ máy nhà nước, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 08/2006/QĐ-NHNN ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Thi đua – Khen thưởng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Thi đua – Khen thưởng” ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Thủ trưởng ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
 • Chương 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 • Điều 1. Vụ Thi đua - Khen thưởng là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, có chức năng ...
 • Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Vụ Thi đua – Khen thưởng thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ ...
 • Chương 2: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 3. Vụ Thi đua - Khen thưởng có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:
 • Chương 3: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH
 • Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng gồm:
 • Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ trưởng:
 • Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Vụ trưởng:
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 7. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Thống đốc quyết định.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 08/2006/QĐ-NHNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 08/2006/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 08/2006/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 08/2006/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 08/2006/QĐ-NHNN

Đang cập nhật