Thông tư 01/2006/TT-BTS

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2006/TT-BTS

Tiêu đề: Thông tư 01/2006/TT-BTS hướng dẫn Nghị định 191/2004/NĐ-CP về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam do Bộ Thủy sản ban hành Số hiệu: 01/2006/TT-BTS Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Lương Lê Phương Ngày ban hành: 06/02/2006 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 01/2006/TT-BTS hướng dẫn Nghị định 191/2004/NĐ-CP về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam do Bộ Thủy sản ban hành

 • I. Đối tượng áp dụng
 • II. Điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động thủy sản cho tàu cá nước ...
 • III. Trách nhiệm của chủ tàu cá nước ngoài hoạt động thủy sản trong vùng biển của Việt
 • IV. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng ...
 • V. Kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm
 • VI. Phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước
 • VII. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I Giấy phép gia hạn
 • Phụ lục II ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN TRONG VÙNG BIỂN CỦA VIỆT
 • PHỤ LỤC III ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN TRONG VÙNG BIỂN CỦA VIỆT
 • Phụ lục IV MẪU NHẬT KÝ KHAI THÁC THỦY SẢN CỦA TÀU CÁ NƯỚC NGOÀI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2006/TT-BTS để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2006/TT-BTS

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2006/TT-BTS

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2006/TT-BTS

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2006/TT-BTS

Đang cập nhật