Hướng dẫn 09-HD/BTCTW

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 09-HD/BTCTW

Tiêu đề: Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về sinh hoạt chi bộ do Ban Tổ chức Trung ương ban hành Số hiệu: 09-HD/BTCTW Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương Đảng Người ký: Tô Huy Rứa Ngày ban hành: 02/03/2012 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về sinh hoạt chi bộ do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

 • HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ
 • A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • B. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
 • I. NỘI DUNG CHUNG ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH CHI BỘ
 • 1. Nội dung sinh hoạt hàng tháng
 • 2. Nội dung sinh hoạt chuyên đề
 • II. NỘI DUNG CỤ THỂ ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI HÌNH CHI BỘ
 • 1. Đối với chi bộ địa bàn dân cư thôn (xóm, ấp, bản, tổ dân phố...)
 • 2. Đối với chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
 • 3. Đối với chi bộ doanh nghiệp Nhà nước
 • 4. Đối với chi bộ trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài
 • 5. Đối với chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
 • 6. Đối với chi bộ trong lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an)
 • C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 09-HD/BTCTW để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 09-HD/BTCTW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 09-HD/BTCTW

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 09-HD/BTCTW

Đang cập nhật