Thông tư 23/2012/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 23/2012/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 23/2012/TT-NHNN quy định về chế độ điều hòa, giao dịch tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 23/2012/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đào Minh Tú Ngày ban hành: 09/08/2012 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 23/2012/TT-NHNN quy định về chế độ điều hòa, giao dịch tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ĐIỀU HÒA TIỀN MẶT, GIAO DỊCH TIỀN MẶT
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nghiệp vụ phát hành và điều hòa tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 4. Các quỹ tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước
 • Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • MỤC 1. CHẾ ĐỘ ĐIỀU HÒA TIỀN MẶT
 • Điều 5. Hoạt động xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành
 • Điều 6. Thẩm quyền ký lệnh xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành
 • Điều 7. Điều hòa Quỹ dự trữ phát hành
 • Điều 8. Hoạt động xuất, nhập Quỹ nghiệp vụ phát hành
 • Điều 9. Định mức Quỹ nghiệp vụ phát hành
 • MỤC 2. GIAO DỊCH TIỀN MẶT
 • Điều 10. Giao dịch tiền mặt
 • Điều 11. Quy định về giao dịch tiền mặt
 • Chương 3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ
 • Điều 12. Cục Phát hành và Kho quỹ
 • Điều 13. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 14. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện
 • DỰ BÁO TÌNH HÌNH THU CHI TIỀN MẶT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 23/2012/TT-NHNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 23/2012/TT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 23/2012/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 23/2012/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 23/2012/TT-NHNN

Đang cập nhật