Nghị định 19/2006/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 19/2006/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 19/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa Số hiệu: 19/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 20/02/2006 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 19/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ XUẤT XỨ HÀNG HOÁ
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2: QUY TẮC XUẤT XỨ ƯU ĐÃI
 • Điều 4. Quy tắc xuất xứ ưu đãi theo các điều ước quốc tế
 • Điều 5. Quy tắc xuất xứ ưu đãi theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập và các ưu đãi đơn phương khác
 • Chương 3: QUY TẮC XUẤT XỨ KHÔNG ƯU ĐÃI
 • Điều 6. Hàng hoá có xuất xứ
 • Điều 7. Xác định hàng hoá có xuất xứ thuần tuý
 • Điều 8. Xác định hàng hoá có xuất xứ không thuần tuý
 • Điều 9. Những công đoạn gia công, chế biến giản đơn không được xét đến khi xác định xuất xứ hàng hoá
 • Điều 10. Xác định xuất xứ của bao bì, phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ, hàng hoá chưa được lắp ráp hoặc bị ...
 • Điều 11. Các yếu tố gián tiếp không được xét đến khi xác định xuất xứ hàng hoá
 • Chương 4: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA; THỦ TỤC KIỂM TRA XUẤT XỨ HÀNG HÓA
 • Điều 12. Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu
 • Điều 13. Quy định các trường hợp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu phải nộp cho cơ quan hải ...
 • Điều 14. Xác nhận trước xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
 • Điều 15. Thủ tục xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá nhập khẩu
 • Điều 16. Lưu trữ và giữ bí mật thông tin
 • Chương 5: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA
 • Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thương mại
 • Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính:
 • Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan có liên quan
 • Chương 6: XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI
 • Điều 20. Xử lý vi phạm
 • Điều 21. Giải quyết khiếu nại đối với xuất xứ hàng hoá
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành

Ngày 20/02/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu cũng như nhập khẩu.

Việc xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu là để được hưởng chế độ ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan cũng như xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu để được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập và các ưu đãi đơn phương khác

Theo đó, hàng hoá được coi là có xuất xứ khi có Xuất xứ thuần tuý và xuất xứ không thuần túy.

Cụ thể, Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định:

 - Hàng hoá có xuất xứ thuần tuý được công nhận có xuất xứ từ một quốc gia, vùng lãnh thổ khi được trồng trọt, chăn nuôi, hái lượm, đánh bắt, săn bắn, đặt bẫy… tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó.

 - Hàng hóa có xuất xứ không thuần tuý được công nhận có xuất xứ từ một quốc gia, vùng lãnh thổ khi quốc gia, vùng lãnh thổ đó thực hiện cộng đoạn chế biến cơ bản cuối cùng làm thay đổi cơ bản hàng hóa này.

Bên cạnh đó, Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng hoá nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan phải được nộp cho cơ quan hải quan trong các trường hợp: Hàng hoá có xuất xứ từ nước hoặc nhóm nước được Việt Nam cho hưởng các ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan; Hàng hoá thuộc diện phải tuân thủ theo các chế độ quản lý nhập khẩu hay Hàng hoá nhập khẩu từ các nước thuộc diện Việt Nam thông báo đang ở trong thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ giá, các biện pháp tự vệ, biện pháp hạn ngạch thuế quan, biện pháp hạn chế số lượng.

Ngoài ra người nhập khẩu nếu có nhu cầu xác nhận trước xuất xứ cho hàng nhập khẩu phải gửi văn bản, tài liệu liên quan đề nghị cơ quan Hải quan xác nhận bằng văn bản về xuất xứ cho lô hàng sắp được nhập khẩu.

Nghị định 19/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 16/03/2006.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 19/2006/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 19/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 19/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 19/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 19/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật