Thông tư 138/2012/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 138/2012/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 138/2012/TT-BTC hướng dẫn phân bổ giá trị lơi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 138/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 20/08/2012 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 138/2012/TT-BTC hướng dẫn phân bổ giá trị lơi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Điều 1. Đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 138/2012/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 138/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 138/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 138/2012/TT-BTC

Đang cập nhật