Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 42/2012/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 21/08/2012 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT
  • Điều 2. Thay thế các cụm từ quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT
  • Điều 3. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật