Quyết định 1198/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1198/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1198/QĐ-TTg năm 2012 phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011- 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1198/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 31/08/2012 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1198/QĐ-TTg năm 2012 phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011- 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Điều 1. Phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011- 2016
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1198/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1198/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1198/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1198/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1198/QĐ-TTg

Đang cập nhật