Quyết định 09/2006/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 09/2006/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 09/2006/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 09/2006/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 08/02/2006 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 09/2006/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN QUY HOẠCH THUỶ LỢI MIỀN ...
  • Điều 1. Vị trí chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 09/2006/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 09/2006/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 09/2006/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 09/2006/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 09/2006/QĐ-BNN

Đang cập nhật