Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 29/2012/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển Ngày ban hành: 10/09/2012 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TÀI TRỢ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc và yêu cầu tài trợ
 • Điều 3. Tiếp nhận tài trợ bằng tiền mặt
 • Điều 4. Tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật
 • Điều 5. Quản lý và sử dụng các khoản tài trợ
 • Điều 6. Trường hợp nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện
 • Điều 7. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Uỷ ban ...
 • Điều 8. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo
 • Điều 9. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở giáo dục
 • Điều 10. Vinh danh và ưu đãi nhà tài trợ
 • Điều 11. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật