Nghị định 68/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 68/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 68/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng Số hiệu: 68/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 12/09/2012 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 68/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2009/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính ...
 • 1. Bổ sung Điểm c vào Khoản 1 Điều 12 như sau:
 • 2. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 15 như sau:
 • 3. Sửa đổi Khoản 2 Điều 54 như sau:
 • 4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 60 như sau:
 • 5. Sửa đổi, bổ sung Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 71 như sau:
 • 6. Bổ sung Điểm c vào Khoản 2 Điều 72 như sau:
 • 7. Bổ sung Mẫu đơn kiến nghị tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU ĐƠN KIẾN NGHỊ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 68/2012/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 68/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 68/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 68/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 68/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật