Thông tư 144/2012/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 144/2012/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 144/2012/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 144/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 04/09/2012 Lĩnh vực: Tài chính, Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 144/2012/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC TƯƠNG ...
  • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
  • Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện công tác tương trợ tư pháp
  • Điều 3. Nội dung chi hỗ trợ công tác tưong trợ tư pháp
  • Điều 4. Mức chi hỗ trợ công tác tương trợ tư pháp
  • Điều 5. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác tương trợ tư pháp
  • Điều 6. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 144/2012/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 144/2012/TT-BTC

Phân tích chính sách về Thông tư 144/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 144/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 144/2012/TT-BTC

Đang cập nhật