Thông tư 55/2012/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 55/2012/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 55/2012/TT-BCA quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 55/2012/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 17/09/2012 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư 55/2012/TT-BCA quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý nhà nước về công tác bồi thường và giải quyết bồi thường trong Công an nhân ...
 • Chương 2. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG
 • Điều 4. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường
 • Điều 5. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế
 • Điều 6. Trách nhiệm của các cục thực hiện công tác pháp chế thuộc tổng cục; phòng thực hiện công tác ...
 • Điều 7. Trách nhiệm của Công an cấp huyện
 • Điều 8. Giải quyết tranh chấp về trách nhiệm bồi thường thiệt hại
 • Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Điều 10. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 55/2012/TT-BCA để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 55/2012/TT-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 55/2012/TT-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 55/2012/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 55/2012/TT-BCA

Đang cập nhật