Nghị định 80/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 80/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 80/2012/NĐ-CP về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Số hiệu: 80/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 08/10/2012 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị định 80/2012/NĐ-CP về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CẢNG CÁ, KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc xây dựng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 3. Các hành vi bị cấm trong khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
 • Chương 2. QUẢN LÝ, KHAI THÁC CẢNG CÁ
 • Điều 4. Phân loại cảng cá
 • Điều 5. Tổ chức quản lý cảng cá
 • Điều 6. Điều kiện mở, đóng cảng cá
 • Điều 7. Trình tự, thủ tục công bố mở cảng cá
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục công bố đóng cảng cá
 • Điều 9. Cơ quan thẩm quyền công bố mở, đóng cảng cá
 • Điều 10. Nội dung công bố mở cảng cá
 • Điều 11. Nội dung công bố đóng cảng cá
 • Điều 12. Quy định đối với tàu cá Việt Nam vào và rời cảng cá
 • Điều 13. Quy định đối với tàu cá nước ngoài vào và rời cảng cá
 • Điều 14. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban quản lý cảng cá
 • Điều 15. Hoạt động dich vụ hậu cần nghề cá tại cảng cá
 • Điều 16. Phí sử dụng cảng cá
 • Chương 3. KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ
 • Điều 17. Tổ chức quản lý khu neo đậu tránh trú bão
 • Điều 18. Quy định đối với tàu cá trong khu neo đậu tránh trú bão
 • Điều 19. Công bố Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
 • Chương 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 • Điều 20. Nội dung quản lý nhà nước cảng cá và khu trú bão
 • Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương
 • Điều 23. Trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 1 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ MỞ CẢNG CÁ
 • PHỤ LỤC 2 ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÓNG CẢNG CÁ

Ngày 08/10/2012 Chính phủ ban hành Nghị định 80/2012/NĐ-CP về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

Nghị định 80/2012/NĐ-CP quy định về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động tại cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

Theo đó, xây dựng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá phải đảm bảo nguyên tắc: phù hợp với quy hoạch phát triển cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phù hợp với điều kiện địa lý tự nhiên của từng vùng, từng địa phương; bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, đồng thời tính đến tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Đồng thời, Nghị định 80/2012/NĐ-CP cấm các hành vi trong khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá như: Phá hủy, tháo gỡ gây hư hại các công trình, trang thiết bị của cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Lấn chiếm phạm vi bảo vệ công trình cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Xả dầu thải, chất bẩn, chất độc, chất có hại, nước thải bẩn, rác sinh hoạt, vứt bỏ phế thải không đúng nơi quy định; Thực hiện các hành vi gây cản trở cho việc quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Điều khiển tàu cá và phương tiện khác sai quy định gây ảnh hưởng đến công trình cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá...

Nghị định 80/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/12/2012.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 80/2012/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 80/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 80/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 80/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật