Quyết định 1555/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1555/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1555/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1555/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân Ngày ban hành: 17/10/2012 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 1555/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VÌ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
 • Điều 1. Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 với những nội dung ...
 • 1. Mục tiêu của Chương trình.
 • 2. Đối tượng, phạm vi và thời gian thực hiện Chương trình.
 • 3. Các hoạt động chủ yếu của Chương trình:
 • 4. Các giải pháp thực hiện Chương trình:
 • 5. Kinh phí thực hiện Chương trình.
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện Chương trình
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1555/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1555/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1555/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1555/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1555/QĐ-TTg

Đang cập nhật