Nghị định 88/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 88/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 88/2012/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam Số hiệu: 88/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 23/10/2012 Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản

Mục lục Nghị định 88/2012/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ CỦA BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, ...
 • Chương 2. HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ CỦA BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 • MỤC 1. PHÓNG VIÊN KHÔNG THƯỜNG TRÚ
 • Điều 4. Thủ tục cấp phép hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên không thường trú
 • Điều 5. Hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên không thường trú
 • Điều 6. Phóng viên nước ngoài đi theo đoàn khách nước ngoài
 • MỤC 2. VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ
 • Điều 7. Thủ tục lập Văn phòng thường trú
 • Điều 8. Thủ tục cử phóng viên thường trú
 • Điều 9. Hoạt động của Văn phòng thường trú
 • Điều 10. Thị thực nhập cảnh cho phóng viên thường trú
 • Điều 11. Phóng viên thường trú kiêm nhiệm
 • Điều 12. Thẻ phóng viên nước ngoài
 • Điều 13. Hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên thường trú
 • Điều 14. Trợ lý báo chí của Văn phòng thường trú
 • Điều 15. Cộng tác viên của Văn phòng thường trú
 • MỤC 3. NHẬP - XUẤT PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ CỦA BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI
 • Điều 16. Nhập - xuất phương tiện, trang thiết bị của báo chí nước ngoài
 • Chương 3. HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 • Điều 17. Xuất bản, lưu hành ấn phẩm thông tin nước ngoài
 • Điều 18. Họp báo
 • Điều 19. Đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam
 • Điều 20. Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ...
 • Điều 21. Treo pa-nô, áp phích, màn hình bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài; ...
 • Chương 4. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 • Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao
 • Điều 23. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Điều 24. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điều 25. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 26. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành

Ngày 23/10/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2012/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Nghị định 88/2012/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam tuân theo nguyên tắc:  Mọi hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam chỉ được phép tiến hành sau khi có sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền quy định tại Nghị định này và phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Ngoài ra khi hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam, phóng viên không thường trú phải mang theo Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Ngoại giao cấp và hộ chiếu; phải hoạt động theo đúng mục đích và chương trình đã được ghi trong Giấy phép và theo sự hướng dẫn của cơ quan hướng dẫn phóng viên theo Nghị định 88/2012/NĐ-CP.

Nghị định 88/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/12/2012.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 88/2012/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 88/2012/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 88/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 88/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật