Quyết định 1586/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1586/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1586/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1586/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 24/10/2012 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 1586/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ...
 • Điều 1 Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm ...
 • I. QUAN ĐIỂM
 • II. MỤC TIÊU
 • III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
 • IV. GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ 2013 - 2015
 • V. NGUỒN KINH PHÍ
 • Điều 2 Tổ chức thực hiện
 • Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4 Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • PHỤ LỤC I LỘ TRÌNH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2012 - 2030
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1586/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1586/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1586/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1586/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1586/QĐ-TTg

Đang cập nhật