Quyết định 45/2006/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 45/2006/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 45/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 45/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 28/02/2006 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Quyết định 45/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP VÀ QUẢN LÝ THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY CHẾ VỀ VIỆC CẤP VÀ QUẢN LÝ THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (sau đây viết tắt là thẻ ABTC) là một loại giấy tờ do cơ quan ...
 • Điều 2.
 • Điều 3. 1. Doanh nhân được cấp thẻ ABTC có trách nhiệm sử dụng thẻ đúng mục đích nhập cảnh, giữ gìn và ...
 • Điều 4.
 • Điều 5. Doanh nhân của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên được cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ ABTC ...
 • Chương 2: QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP THẺ ABTC CHO DOANH NHÂN VIỆT NAM
 • Điều 6. Doanh nhân Việt Nam; mang hộ chiếu còn có giá trị do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; ...
 • Điều 7. Thẩm quyền xét cho sử dụng thẻ ABTC
 • Điều 8. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam theo đề nghị ...
 • Điều 9. Thủ tục, thời hạn cấp thẻ ABTC tiến hành như sau:
 • Chương 3: TRƯỜNG HỢP CHƯA ĐƯỢC CẤP THẺ VÀ THÔNG BÁO THẺ KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI DOANH NHÂN VIỆT NAM
 • Điều 10. Doanh nhân Việt Nam chưa được cấp thẻ ABTC, nếu thuộc trường hợp chưa được xuất cảnh theo quy ...
 • Điều 11. 1. Thẻ ABTC đã cấp cho doanh nhân Việt Nam có thể bị thông báo không còn giá trị, nếu thuộc ...
 • Chương 4: VIỆC CẤP LẠI THẺ ABTC ĐỐI VỚI DOANH NHÂN VIỆT NAM
 • Điều 12. Thẻ ABTC được cấp lại trong trường hợp sau đây:
 • Điều 13. Thủ tục, thời hạn cấp lại thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam:
 • Chương 5: VIỆC XEM XÉT NHÂN SỰ, THÔNG BÁO THẺ ABTC KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ NHẬP CẢNH VIỆT NAM ĐỐI VỚI DOANH ...
 • Điều 14. 1. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an có thẩm quyền xem xét, trao đổi kết quả xét duyệt ...
 • Điều 15. 1. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Việt Nam xem xét, trả lời kết quả xét duyệt nhân ...
 • Điều 16. Doanh nhân các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC chưa được phía ...
 • Điều 17. Thẻ ABTC được cơ quan có thẩm quyền của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên cấp cho doanh ...
 • Chương 6: CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN VIỆT NAM VÀ VIỆC TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI CÁC NƯỚC ...
 • Điều 18. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hữu quan Việt Nam
 • Điều 19. Cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ ...
 • Điều 20. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an thực hiện việc trao đổi thông tin với cơ quan có ...
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. 1. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quy chế ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 45/2006/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 45/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 45/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 45/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 45/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật